(387) 32 407 444
Zajednička advokatska kancelarija

Semir Spahić
Amra Čorić-Hamzić

Pronađite nas na adresi Masarykova broj 58 u Zenici

logo-simple

Pružamo pravne usluge
posebno za vas

Vršimo usluge pružanja pravne pomoći iz oblasti građanskog, privrednog, porodičnog i stvarnih prava. U okviru pružanja advokatskih usluga, nudimo usluge registracije privrednih subjekata i sve izmjene akata. U pogledu stvarnih prava vršimo usluge harmonizacije nekretnina, pojedinačne uspostave, te provedbe ugovora.

Amra Čorić-Hamzić i Semir Spahić u svojoj zajedničkoj advokatskoj kancelariji

Područja djelovanja

Krivično i prekršajno pravo

Radno pravo

Zemljišnoknjižni postupci

Registracija privrednih subjekata

Imovinsko i stvarno pravo

Porodično pravo

Postupak naknade štete

Nasljedno pravo

Obligaciono pravo

Upravno pravo

Davanje pravnih savjeta

Javne nabavke

O nama

Zajednička advokatska kancelarija Semir Spahić i Amra Čorić-Hamzić, počela je sa radom nakon višegodišnjeg radnog iskustva na Općinskom sudu u Zenici i advokatskim kancelarijama imenovnih advokata.

Misija zajedničke advokatske kancelarije jeste poštovanje Kodeksa advokatske etike i provođenje istog u djelo, a sve u cilju zadovoljstva i zaštite prava i pravnih interesa naših klijenata. Primarna specijalizacija advokata naše kancelarije jesu stvarna i imovinska prava, te privredno i porodično pravo u kojem naši advokati imaju najviše iskustva i stečenih znanja.

Amra Čorić-Hamzić u svojoj advokatskoj kancelariji fokusirana na posao
Semir Spahić u svojoj advokatskoj kancelariji uživa u još jednom radnom danu

Nudimo usluge zastupanja i pružanja pravnih usluga fizičkim i pravnim licima iz oblasti građanskog, privrednog, upravnog i krivičnog prava.

U cilju što djelotvornije zaštite prava i pravnih interesa, vjerujemo da je kontinuirana nadogradnja stečenih znanja, praćenje sudske prakse i legislative, imperativ za svakog advokata. Naš primarni cilj je zadovoljstvo svakog klijenta, te povjerenje kao osnovni postulat odnosa advokata i klijenta.

Advokati

Amra Čorić-Hamzić u advokatskoj kancelariji

Amra Čorić-Hamzić

+387 61 616 062
advokat.amra@sch.ba

Semir Spahić u advokatskoj kancelariji

Semir Spahić

+387 62 115 483
advokat.semir@sch.ba

Kontaktirajte nas

Masarykova broj 58, Zenica 72 000

+387 32 407 444

Radno vrijeme od 08:00 do 16:00

advokat@sch.ba